twitter-iconyoutube-iconfacebook-icon

דף הבית » הספרייה » עיצוב ובניית אתרי אינטרנט

עיצוב ובנייה אתרי אינטרנט

הגדרה

אתר אינטרנט כמשמעותו נועד להעברת מידע שונה המוצג בו לעיניי הגולשים. לפי כך, האתר הוא כלי תקשורתי שפועל בעת הדממה של חברה או במגביל לפעילותה ומעביר אינפורמציה רצויה. וזאת נוגע לכל סוגי האתרים: אתר תדמיתי, אתר המציג מוצרים של חברה – אתר קטלוגי, אתרי תוכן גדולים כמו פורטלים, אתר פרסומי – מיניסייט או דפי נחיתה וכדומה. כל האתרים אלה ואחרים הינם אנשי שיווק השקטים של החברה, שעושים עבודה מקצועית ושיווקית ללא התערבות של הארגון עצמו בפעילותו במשך עשרים וארבע שעות ביממה, שבע ימים בשבוע לאורך כל השנה לאורך כל קיומו האתר.

מה זאת החיה הזאת - אתר האינטרנט?

כולנו יודעים היום, שאתר אינטרנט מכיל מספר עמודים שונים, פרטי החברה, תמונות, ועוד דברים נוספים, אך איננו יודעים מה עומד מאחורי זה וכיצד נכון לארגן אותו. את האתר, שיפעל בעד החברה ולא רק יהיה כתובת נוספת ברשת האינטרנט. לפי כך ישנו צורך לעבור מספר שלבים עיקריים, שיעזרו להתמקד ולזהות את הצרכים שיגרמו לאתר החברה להיות ברור, ממוקד, נגיש ולהעביר אינפורמציה רצויה בצורה הבולטת ביותר באמצעות אתר אינטרנט – המחליף את איש השיווק בחברה.

בשלב ראשון ישנו צורך בלהגדיר כיצד האתר יראה, וזאת לא מהיבט העיצוב, אלה במבנה ותוכן שלו. לפי כך צריכים לאפיין את האתר על פי צרכים החברה. ואם נדייק יותר – לפי מה שרוצים להפיק מהאתר. להשגת מטרה זאת עומדים כלים שונים והעיקרי ביניהם הוא אפיון האתר.
כשלב שני, לאחר אפיון האתר הכלי הבא הוא בניית Wireframe, המציג ויזואלית את מבנה עמודי האתר, שלב זה עדיין לא מציג את עיצוב האתר. בשלב זה ניתן לראות פונקציונאליות האתר, נגישות לתכנים והצגתם בעמודי האתר. לאחר שלב זה, ובמשך שלב הבא נחוץ לבצע עריכת תכנים טקסטואליים וויזואליים שיוצגו באתר העתידי.
שלב שלישי – כל הנתונים עוברים למחלקת interactive, שבה מתקבלת החלטה על מראה החיצוני של האתר – עיצוב אתר, הדגשה והבלטה של תכנים בין אם הם טקסטואליים או ויזואליים עיקריים, שימוש בטכנולוגיות המתאימות להצגת התכנים, המכונה כ-"חווית המשתמש" ודברים נוספים הרלוואנטיים לעיצוב ובניית אתר האינטרנט.
שלב רביעי ואחרון הוא בניית אתר בפועל. בשלב זה למחלקת פיתוח ישנו כל החומר הדרוש לבניית האתר: מבנה, עיצוב האתר, טכנולוגיה רצויה ותכנים להזנה.

סיכום:
עיצוב ובניית האתר מתבצעת בשלבים מוגדרים שעוזרים להקמת האתר בצורה יעילה ונכונה.
תהליך זה מאפשר לכל הגורמים המעורבים בהקמתו לקבל את הנתונים וחומרים בצורה מתוזמנת ולבצעה את העבודתם בצורה מושלמת ויעילה שגורמים לעמידת בלוח הזמנים הנקבע לצורך הפרויקט וחסכון בעלויות הלא צפויים מתוך חוסר המידע בהליך שאינו תקין.


עצמו את עינכם, דמיינו... וספרו לנו