twitter-iconyoutube-iconfacebook-icon

דף הבית » הספרייה » אפיון אתר

אפיון אתר


הגדרה
אפיון האתר הוא מסמך כתוב שמתאר את מבנה ותוכן האתר. באפיון האתר יופיעו כל הרובריקות האתר ועמודים המרכיבים את הרובריקות. בהמשך יצורפו לאפיון תכנים טקסטואליים האתר.

תפקידו של אפיון האתר
מסמך זה נושא על עצמו תפקיד חשוב להבנה וראייה כוללת האתר, ובראש הראשונה עבור המזמין. תיאור מדויק של תוכן האתר לפרטיו יציג את מבנה ותוכן האתר, אשר בשלב זה, הוא וירטואלי ואי אפשר לראות אותו או לחוש בו באופן ברור לעיניי המזמין וגורמים מעורבים בפיתוח. עם סיום תכנון, האפיון יועבר למחלקת Interactive ומחלקת פיתוח אתרים, לפיו שני הגורמים אלו יוכלו לעצב ולבנות אתר בצורה נכונה ויעילה יותר.
תהליך כתיבה-תכנון האפיון מתבצע בכמה שלבים עיקריים:
א. הבנה והכרות עם תחום בו עוסק הארגון המזמין
ב. מחקר השוק בתחום
ג. תכנון וכתיבת האפיון בהתאם לדרישות המזמין ושוק
ד. כתיבה והוספה של תכנים טקסטואליים מתאספים לאפיון על יד אורך התוכן.

סיכום
מסמך אפיון מהווה חלק חשוב ובלתי נפרד מפיתוח האתר. אפיון נועד להציג את האתר לגורמים רבים המעורבים בתהליך זה. חוסר מסמך אפיון גורם לשיבושים ותקלות בזמן פיתוח האתר בין אם זה עיצוב או תיכנות.עצמו את עינכם, דמיינו... וספרו לנו